آواز کلاسیک

-------------------------------------------------

سیستم آموزش آواز در کانون موسیقی کوشا به صورتی تنظیم و برنامه ریزی شده که در کنار آموزش گام به گام تکنیک در چهار مرحله و در استایل های متنوع و طبقه بندی شده، هنرجویان میتوانند به مدارج حرفه ای در اجرای آواز برسند.
در هر دوره از سطوح این سیستم، هنرجویان تکنیک های پیشرفته تری نسبت به سطح پیشین را فرا میگیرند.
آموزش آواز در شکل صحیح و آکادمیک آن مستلزم توجه به پارامترهای فیزیکی -آناتومیک در کنار نکات تکنیکال و موسیقایی است بر همین اساس در کلاس آواز به پرداختن شناخت آناتومی حنجره و نوع استفاده از بدن کلیدی مهم در رشد توان تکنیکی محسوب میشود در مقوله صدا سازی ،تمرینات وکالیز، خواندن گام و آرپژ ها در الگو و آرتیکولاسیون های مختلف روی حروف صدا دار و صامت و دقت به بیان و گویش صحیح متن با هدایت استاد برای تولید صدای صحیح بعنوان بخش محوری در فراگیری آواز بخش مهمی از فرایند آموزش را شامل می شود و در کنار تمام مسائل تکنیکی و بدن ،گستره وسیع قطعات موسیقی در ژانرهای مختلف موجب انگیزه و علاقه در هنرجو میگردد.

سوالات

کانون موسیقی کوشا، در ساعات اداری، پاسخگوی سوالات شما خواهد بود.

    پروژه های مرتبط