آواز-گروهی

آواز گروهی (کُر)

-------------------------------------------------

آواز گروهی یا کر، یک تجربهٔ موسیقی خاص و اجتماعی است که باعث ایجاد ارتباط بین هنرجویان می گردد و از تجربه های هماهنگ و هماهنگی در موسیقی بهره مند میگردند. در این دوره، تکنیک های خاص کر، تنظیم صداها و هارمونی ها، و همچنین توسعهٔ تنوع صداها و نغمات متنوع به هنرجویان آموخته میشود.
آواز گروهی نه تنها به هر هنرجو این امکان را می دهد که مهارت های صداپیشه و نواختن را بهبود بخشد، بلکه از ایجاد ارتباط نزدیک با سایر اعضای گروه نیز بهره مند میشود. این فرآیند یادگیری به هنرجویان اجازه میدهد تا در آواز گروهی یکپارچه، عالوه بر تقویت تکنیک های صدا، احساسات و انرژی مشترک گروه را با احساسات خود به اشتراک بگذارند.

سوالات

کانون موسیقی کوشا، در ساعات اداری، پاسخگوی سوالات شما خواهد بود.

    پروژه های مرتبط