کانون موسیقی کوشا پیرو فعالیت های بین المللی خود با همکاری مراکز معتبر موسیقی و اساتید متخصص اروپایی در خصوص دروس پایه فراگیری موسیقی شامل مبانی جامع موسیقی و تربیت شنوایی (سلفژ) دوره های استاندارد و منطبق بر الگوهای درسی و همچنین آزمونهای رسمی اروپا زیر نظر متخصصان آموزشی اروپا طراحی و تدوین نموده است که تحت نظر ایشان به عنوان دوره های منظم به همراه آزمونهای رسمی به علاقه مندان و هنرجویان ایرانی ارائه می‌گردد.
هنرجویانی که موفق به گذراندن دوره‌های بین المللی میگردند پس از اخذ نمره قبولی از طرف موسسه (BOA)Bridge of Art در اتریش با امضاء ممتحن اروپائی گواهینامه شرکت در دوره را دریافت می‌نمایند.

شروع به تایپ کردن برای دیدن محصولاتی که دنبال آن هستید.