هم نوازی (نوازندگی در آنسامیل)

-------------------------------------------------

هم نوازی در گروه های کوچک و بزرگ بعنوان عاملی تاثیر گذار در پیشرفت هنرجو و ایجاد انگیزه، از فعالیت های بسیار رایجی است که در نظام های آموزشی استاندارد جهان مطرح است.
در کورس همنوازی هنرجویان در سنین و سطوح مختلف تقسیم بندی می شوند، این کورس با دو نوازی های پیانو و سازهای دیگر در سطوح مختلف آغاز میگردد و تا نوازندگی در آنسامبل های مجلسی و ارکستر سمفونیک ادامه میابد.
در کنار این دوره ها کلاس های گروهی سوزوکی (ویژه سازهای زهی) نیز به منظور گسترش توانمند سازی هنرجویان در گروه نوازی و همچنین پوشش اهداف متنوع و گسترده این متد آموزشی نیز بعنوان پایه ارکستر نوازی برای کودکان دیده شده است.

سوالات

کانون موسیقی کوشا، در ساعات اداری، پاسخگوی سوالات شما خواهد بود.

    پروژه های مرتبط