دروس نظری تخصصی (هارمونی، کنترپوان، آهنگسازی)

--------------------------------------------------

درس هارمونی در کنار کنترپوان پس از فراگرفتن مبانی نظری موسیقی از کلیدی ترین دروسی است که تسلط به آن منجر به درک صحیح و عمیق از موسیقی چه در اجرا و چه در شنیداری می گردد.
این درس برای هنرجویان آهنگسازی در دو غالب نظری و پراتیک قابل ارائه می باشد.
مباحثی که در درس هارمونی مورد تجزیه تحلیل و آموزش قرار میگیرند شامل کیفیت تریادها، علائم و نشانه های آکوردها، نوشتن آکورد در استیل کورال و کادانس ها، نوت های غیر هارمونیک و هدایت صدا ها در چهار بخش نویسی است.

آهنگسازی

آهنگسازی بعنوان شاخه خلاق رشته موسیقی، رشته ای است که بیش از هر شاخه دیگر نیاز به زیر ساخت های علمی و عملی موسیقی دارد.
یک آهنگساز علاوه بر تسلط به مهارت های تکنیکال آهنگسازی نیاز به دانش وسیع و قوای تحلیلی بالا دارد تا بتواند در این عرصه فعال و خلاق باقی بماند. تسلط به ساز، آشنایی با پیانو، گوش تربیت شده در حیطه عملی ، و دانش نظری شامل پولی فونی ( هارمونی و کنترپوان) تجزیه و تحلیل موسیقی ، تاریخ تحلیلی موسیقی و دانش ارکستراسیون و ساز شناسی و تنظیم را شامل می شود.
فرا گرفتن این مجموعه از مهارت ها مستلزم تمرکز ، پیوستگی و تداوم فرایند آموزش است که عدم شناخت از هر یک میتواند نتیجه گیری را دچار خلل جدی کند.

آنچه در این دوره می گذرانید:

دروس مرتبط با آهنگ سازی به ترتیب پیش نیازها
مبانی نظری موسیقی کالسیک
فرم و آنالیز موسیقی
تاریخ تحلیلی موسیقی غرب
پولی فونی: هارمونی، کنترپوان
ارکستراسیون
سازشناسی

سوالات

کانون موسیقی کوشا، در ساعات اداری، پاسخگوی سوالات شما خواهد بود.

    پروژه های مرتبط