مدت زمان دوره: یکساله[ ۴ ترم ۱۲ جلسه ای می‌باشد]

تربیت شنوایی – سلفژ

نحوه برگزاری: بصورت گروهی - آنلاین و حضوری

فراگیری موسیقی بدون در نظر داشتن زیر ساخت های مهارتی برای درک صدا در مفهوم علمی و کاربردی آن غیر ممکن است. به منظور درک این مهم، کورس پرورش شنوایی که شامل درک ریتم، حرکت صدا ها و تعامل این دو با یکدیگر هست در کلیه سیستم های آموزش موسیقی منظور شده.  با وجود سلایق مختلف در آموزش و همچنین توانمندی بسیار متفاوت هنرجویان، آموزش سلفژ باید در روشی با رویکرد جامع و علمی صورت گیرد تا حاصل عملی آن ملموس و قابل درک باشد.
دوره‌ (بین‌المللی) تربیت شنوایی (سلفژ) تحت نظارت پروفسور ویویان دوماژن (استاد رسمی مدرسه عالی موسیقی فورارل‌برگ اتریش) در کانون موسیقی کوشا برگزار می‌گردد.
سیلابس این دوره‌ براساس واحدهای درسی مراکز معتبر اروپایی توسط پروفسور ویویان دوماژن طراحی شده است.
آزمون میان ‌دوره و پایان‌دوره توسط پروفسور دوماژن در پایان ترم دوم و چهارم برگزار خواهد شد.
گروه‌بندی بر اساس سن و سطح انجام خواهد شد.
■ گواهی پایان دوره به هنرجویانی که آزمون پایانی را با موفقیت بگذرانند،از موسسه Bridge of Art با امضای پروفسور دوماژن داده خواهد شد.
● مدت زمان دوره: یکساله[ ۴ ترم ۱۲ جلسه ای می‌باشد]
● مدرس دوره: آقای فرشاد شیخی (استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی)
● نحوه برگزاری: بصورت گروهی - آنلاین و حضوری
دانلود سیلابس دوره: pdf (lesson content for ear training courses)

پروژه های مرتبط