ویلن/ ویولا

ما اینجاییم

ویلن بعنوان یکی از محبوب ترین سازها در ایران جایگاه ویژه ای دارد و همین امر باعث شده نیاز جدی برای آموزش روشمند و استاندارد برای آن حس شود.

آموزش ویلن در کانون کوشا بر اساس الگوی استاندارد جهانی صورت میگیرد که در طول آموزش معلمین متخصص با درنظرگرفتن نیازهای هر سطح و همچنین توان و موقعیت هر هنرجو نیازهای تکنیکال و موزیکال او را تعیین میکنند.
توالی منظم و برنامه ریزی شده در آموزش مهارت هایی همچون شناخت بدن، تقویت گوش، و توجه به رشد پله پله که در قطعات متنوع از دوره های مختلف تاریخی لحاظ گشته اند هنرجویان را با اهداف و سلایق مختلف تحت آموزش قرار میدهد.

سوالات

کانون موسیقی کوشا، در ساعات اداری، پاسخگوی سوالات شما خواهد بود.

    پروژه های مرتبط