دوئت فلوت و گیتار

فلوت: فیروزه نوایی
گیتار: لیلی افشار


☗ تهران | تالار رودکی | ۱۳۹۵

پروژه های مرتبط