ارکستر کوبه‌ای

به رهبری محمد شله‌چی
{بزرگداشت هشتاد سالگی لوریس چکناوریان}

☗ تهران | تالار وحدت | ۱۳۹۶

پروژه های مرتبط