اپرای هانسل و گرتل

{ Hansel and Gretel }
اثر انگلبرت هومپردینک { Engelbert Humperdinck }
سرپرست موسیقی: ‌ستاره شفیعی
کارگردان: هادی قضات
تهیه کننده: سهیل کوشان‌پور


☗ تهران | تالار رودکی | ۱۳۹۳

پروژه های مرتبط