اپرای پردیس و پریسا

اثر لوریس چکناواریان
به رهبری پیمان منصوری


☗ تهران | تالار وحدت | ۱۳۹۸

پروژه های مرتبط