2017

به جهانی بزرگ‌تر در موسیقی می‌اندیشم
برگزاری مسترکلاس و کنسرت و سفرهای آموزشی در اروپا

 

مسترکلاس پیانو

آنا آدامیک {Anna Adamik} اتریش / کنسرواتوار دولتی فورارلبرگر

 

مسترکلاس ویلنسل

ماتیاس یوهانسِن {Mathias Johansen} اتریش / کنسرواتوار دولتی فورارلبرگر

 

مسترکلاس گیتار

آوگوستین ویدِمان {Augustin Wiedemann} اتریش / کنسرواتوار دولتی فورارلبرگر

 

گروه‌نوازی در ارکستر نوجوانان دُرنبیرْن

به رهبری ایوُ وارِنیچ {Ivo Warenitsch} اتریش / مدرسه‌ی موسیقی دُرنبیرْن

پروژه های مرتبط