2019

به جهانی بزرگ‌تر در موسیقی می‌اندیشم
برگزاری مسترکلاس و کنسرت و سفرهای آموزشی در اروپا
 

مسترکلاس ویلنسل

کیان سلطانی {Kian Soltani} اتریش / برگِنتز

مسترکلاس ویلنسل

پیام تقدسی {Payam Taghadossi} اتریش / برگِنتز

پروژه های مرتبط