2016

به جهانی بزرگ‌تر در موسیقی می‌اندیشم
برگزاری مسترکلاس و کنسرت و سفرهای آموزشی در اروپا

 

مسترکلاس کلارینت

فرانچسکو نگرینی {Francesco Negrini} اتریش / کنسرواتوار دولتی فورارلبرگر

 

گروه‌نوازی در ارکستر نوجوانان دُرنبیرْن

به رهبری ایوُ وارِنیچ {Ivo Warenitsch} اتریش / مدرسه‌ی موسیقی دُرنبیرْن

 

مسترکلاس ویلن

رودُلف رامپْف {Rudolf Rampf} اتریش / کنسرواتوار دولتی فورارلبرگر

پروژه های مرتبط