2018

به جهانی بزرگ‌تر در موسیقی می‌اندیشم
برگزاری مسترکلاس و کنسرت و سفرهای آموزشی در اروپا

 

مسترکلاس پیانو

گرهارد فیلهابر {Gerhard Vielhaber} اتریش / کنسرواتوار دولتی فورارلبرگر

 

گروه‌نوازی در ارکستر نوجوانان دُرنبیرْن

به رهبری ایوُ وارِنیچ {Ivo Warenitsch} اتریش / مدرسه‌ی موسیقی دُرنبیرْن

 

مسترکلاس ویلنسل

ماتیاس یوهانسِن {Mathias Johansen} اتریش / کنسرواتوار دولتی فورارلبرگر

 

مسترکلاس ویلن

کارین-رگینا فلوری {Karin-Regina Florey} اتریش / کنسرواتوار دولتی فورارلبرگر

پروژه های مرتبط